Missie en Visie

Doel van de stichting
Het doel van stichting Hart van Noord is:

Verbinden:
Stichting Hart van Noord wil verschillende initiatieven in de gebieden Nijmegen Noord met elkaar in contact brengen zodat meer samenwerking en verbinding in de wijk ontstaat en de verschillende initiatieven elkaar versterken.

Ondersteunen:
Stichting Hart van Noord wil initiatieven in de wijk financieel ondersteunen vanuit bestaande sponsors en het werven van nieuwe fondsen en sponsoren.
Stichting Hart van Noord wil initiatieven in de wijk en wijkbewoners ondersteunen bij ontmoeten en bouwen aan relaties en relatie-netwerken met praktische hulp vanuit haar kennis en expertise en haar netwerk.

Bouwen:
Stichting Hart van Noord wil initiatieven in de wijk ontplooien zodat wijkbewoners nieuwe contacten, relaties en ontmoetingen creëren.

De doelgroep zijn alle wijkbewoners van Nijmegen-Noord, Lent en Oosterhout. Daarnaast ook specifiek (tijdelijk) eenzamen en de oudere wijkbewoner.